Presentus

Bij Presentus werken we met zo min mogelijk drempels. Dit houdt in dat we als we gebeld worden door iemand of door een begeleider die zich afvraagt of Presentus een geschikte plek zou kunnen zijn, we altijd voorstellen dat iemand langskomt voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we een rondleiding en laten we zien wat er allemaal mogelijk is bij ons. Door deze kennismaking kan iemand een eerste indruk opdoen van Presentus en is er ruimte voor vragen. Wij geven een toelichting op de werkwijze van Presentus.

Als na de eerste kennismaking blijkt dat Presentus een passende plek is, dan spreken we in overleg een vrijblijvende proefperiode af. Meestal is dit 3 of 4 keer. Na de proefperiode houden we een intake. We gaan dan meer in detail bespreken waarom iemand bij Presentus komt, welke doelen iemand aan wil werken en hoe daaraan gewerkt gaat worden. Dit komt allemaal in het trajectplan te staan. We houden regelmatig evaluatiegesprekken waarin onder andere het trajectplan wordt besproken.

Bij Presentus werken we met de Schijf van herstel. Daarnaast kan ambulante hulp worden ingeschakeld als hier behoefte aan is.

Schijf van herstel

Bij de Schijf van herstel gaat de deelnemer samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of professionals zijn. Alle aspecten in het leven van de deelnemer worden behandeld. De deelnemer heeft één casusregisseur. Deze onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en stuurt ze aan. Ook worden er (familie-) ervaringsdeskundigen ingezet. Ervaringsdeskundigen zijn goed opgeleide professionals die zelf te maken hebben gehad met ingewikkelde problematiek. Ze gebruiken hun eigen kennis en ervaring om de deelnemer beter te kunnen helpen.

De deelnemer maakt samen met zijn casusregisseur een herstelplan om te zorgen dat de deelnemer de doelen bereikt die voor hem belangrijk zijn, zoals:

  • Een stabiele, prettige woonomgeving
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden
  • Het uitvoeren van werk om zinvol bezig te zijn en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij
  • Prettige sociale contacten met familie en vrienden
  • Een gezonde levensstijl
  • Opleiding en training

Surplus werkt in de Schijf van herstel samen met Gemeente Enschede, Mediant, Bureau Herstel, Ons Huis en Stadsbank Oost Nederland en wordt ondersteund door ZonMw vanuit het programma Regionale Praktijkprojecten Personen met Verward Gedrag. Voor meer informatie over deze methodiek kun je terecht op de website van de Schijf van herstel.