Stichting Surplus

Stichting Surplus gelooft in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, niemand mag buitengesloten worden. Voor ons verdient iedereen een kans ook al is het in het verleden wel eens door het maken van verkeerde keuzes misgegaan. We zijn werkelijk betrokken. Wij willen wil dat iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. We werken vraaggericht en bieden zorg op maat.

We staan voor een inclusieve samenleving. De mensen waarvoor wij er zijn heeft veelal te maken met multiproblematiek. Het opleidingsniveau van deze mensen is meestal laag en/of het arbeidsverleden ontbreekt of is versnipperd. Ook heeft men vaak moeite met doelen voor zichzelf stellen en met discipline en structuur. Verder speelt er bij veel van de mensen waarvoor wij staan een gebrek aan zelfvertrouwen. Surplus kiest voor een integrale aanpak op basis van de ‘Schijf van herstel’. Deze methodiek van Surplus heeft aandacht voor alle leefgebieden waardoor herstel een kans krijgt. Meer informatie over deze methodiek vind je op www.schijfvanherstel.nl Ondanks dit alles blijft voor ons vooropstaan: iedereen die wil meedoen, is welkom bij Surplus!

Surplus biedt ondersteuning op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, bijzonder wonen en ambulante begeleiding.

Wil je meer weten over Stichting Surplus? Kijk op de website, mail naar info@st-surplus.nl of bel met 053-2068200.